Krajowy Rejestr Sądowy – do czego służy?

Zakładając własną firmę należy liczyć się z masą formalności związanych z jej rejestracją. Polski system przewiduje dwa podstawowe rejestry, w których prowadzona jest ewidencja podmiotów gospodarczych. Mowa o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W zależności od charakteru prowadzonej działalności należy złożyć wniosek do odpowiednich organów władzy. Kiedy zatem istnieje konieczność rejestracji w KRS, a kiedy w CEIDG?

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego mający charakter jawny, w którym można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące określonych podmiotów gospodarczych. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek widnieć w KRS. Trzeba spełnić określone warunki, aby taka sytuacja miała miejsce.

Kto widnieje w KRS?

Trzeba zacząć od podstawowej informacji dotyczącej KRS. W strukturach Krajowego Rejestru Sądowego można wyróżnić trzy niezależne rejestry:

  • rejestr przedsiębiorców
  • rejestr podmiotów gospodarczych działających na zasadzie stowarzyszenia
  • rejestr dłużników

Rejestr przedsiębiorców

Wszystkie podmioty gospodarcze oprócz jednoosobowych działalności o spółek cywilnych muszą znaleźć się w KRS. Dwa wyżej wymienione podmioty z kolei przynależą do obszaru CEIDG.

W KRS muszą znaleźć się informacje dotyczące spółek:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością
  • jawnych
  • akcyjnych
  • akcyjno-komandytowych
  • komandytowych

W Krajowym Rejestrze Sądowym należy również zarejestrować zagraniczne przedsiębiorstwa czy instytuty badawcze.

Rejestr stowarzyszeń społecznych

Obowiązek rejestracji w KRS dotyczy nie tylko przedsiębiorstw. Organizacje typu non-profit, fundacje, stowarzyszenia czy związki zawodowe również podlegają ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

W najbliższym czasie ma zostać zastąpiony przez całkowicie odrębny twór, który początkowo miał nosić nazwę Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Pomimo przyjęcia ustawy o powstaniu rejestru, jego data wejścia w życie nie jest znana. Najnowsze doniesienia mówią o początku 2020 roku, jednak ma funkcjonować pod inną nazwą.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) w obecnej formie służy do gromadzenia informacji na temat przedsiębiorstw ogłaszających niewypłacalność i w konsekwencji upadłość. W rejestrze mogą znaleźć się zarówno osoby fizyczne, jak podmioty gospodarcze. Nie można zapomnieć również o osobach zalegających z opłatami alimentacyjnymi.

Wpis do KRS – formalności

Wszelkie podmioty gospodarcze (oprócz osób fizycznych i spółek cywilnych) muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak to zrobić? „Papierologia” nie jest zbyt złożona. Należy udać się do odpowiedniego organu po formularz zgłoszeniowy lub pobrać odpowiedni wzór w formie cyfrowej. Każda forma działalności ma przydzielony wzór formularzu, dlatego przy pobieraniu dokumentu trzeba zwrócić uwagę na jego zawartość.

Czy trzeba płacić za wpis do KRS?

Tak. Wpis do rejestru wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty określanej przez odpowiednie organa władzy. W przypadku spółek z o.o., jawnych oraz komandytowych opłata wynosi 250zł, pod warunkiem, że używamy gotowego wzoru z bazy danych. We wszystkich innych przypadkach opłata na ten moment wynosi 500zł.

Termin wpisu do KRS

Złożenie wniosku o wpis do KRS powinno nastąpić nie później niż 7 dni po zdarzeniu uprawniającym do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przekroczenie tego terminu może skutkować karą pieniężną, a po kilku ponagleniach nawet wydaleniem ze struktur gospodarczych.