Krajowy Rejestr Sądowy – co w nim znajdziemy?

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami, których trzeba dopełnić w odpowiednim terminie. Bez tego, prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy spółki nie może mieć miejsca. Przed założeniem własnej firmy należy uzyskać wszelkie informacje dotyczących jej rejestracji w odpowiednich ewidencjach. Jednym z takich rejestrów jest Krajowy Rejestr Sądowy, w którym jednak próżno szukać małych przedsiębiorstw. Zatem do czego służy KRS i co możemy w nim znaleźć?

Co to jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest pewnym rodzajem rejestru publicznego, za którego prowadzenie odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz określone sądy rejonowe. KRS służy do gromadzenia i ujawniania informacji na temat działalności danych podmiotów prawnych przynależnych do KRS. Na chwilę obecną zarejestrowano nieco ponad 400 tys. podmiotów o różnym charakterze prawnym.

W KRS można wyróżnić trzy odrębne rejestry w zależności od gromadzonych danych.

A są to:

 • rejestr przedsiębiorców
 • rejestr podmiotów nieposiadających statusu przedsiębiorstwa, czyli fundacje czy stowarzyszenia
 • rejestr dłużników

Rejestr przedsiębiorców

Rozpoczynając własny biznes na pewno zastanawiasz się, gdzie powinieneś zarejestrować swoją firmę. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność lub spółkę o charakterze cywilnym, Twoja firma powinna znaleźć się w innym rodzaju rejestru – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wszystkie inne podmioty gospodarcze powinny widnieć w ogólnodostępnym KRS. Sytuacja dotyczy m.in.:

 • spółek z o.o.
 • spółek jawnych
 • spółek komandytowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek akcyjnych
 • spółdzielni

Na łamach scentralizowanego rejestru powinny znaleźć się również takie organizacje jak:

 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • związki zawodowe
 • stowarzyszenia i związki sportowe
 • izby gospodarczej

Rejestr dłużników niewypłacalnych (RDN)

W bazie KRS  można znaleźć informacje nie tylko o konkretnym podmiocie gospodarczym, ale także o przedsiębiorcach, którzy utracili swoją płynność finansową. Wpis z urzędu do RDN ma zastosowanie w przypadku ogłoszenia upadłości lub gdy majątek osoby zadłużonej nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z egzekucją. W rejestrze widnieją również osoby, których prawnie pozbawiono praw do pełnienia ważnych funkcji w strukturach administracyjnych firm i przedsiębiorstw. W bazie danych RDN można znaleźć się także poprzez złożenie wniosku przez wierzyciela, jednak dotyczy to tylko i wyłącznie osób fizycznych.

Jak zarejestrować się w KRS?

Procedura związana z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego nie jest nazbyt skomplikowana. Wpis do rejestru przedsiębiorstw można złożyć za pomocą formularza specjalnie do tego przeznaczonego. Trzeba jednak zaznaczyć, że każda forma działalności gospodarczej posiada przypisany do niego wzór formularza. Przykładowo, jeśli rejestrujemy spółkę jawną potrzebujemy druk w innej formie niż jeśli rejestrowalibyśmy spółkę akcyjną.

Wniosek rejestracyjny można przedłożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku należy posiadać bezpieczny podpis zweryfikowany poprzez założenie profilu zaufanego na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wpis nie jest jednak pozbawiony opłat. Rejestracja podmiotu gospodarczego to koszt rzędu 500zł. Opłata może wynieść połowę tej kwoty, jeśli rejestrujemy np. spółkę z o.o., jawną lub komandytową na podstawie gotowego wzorca. Należy również liczyć się z kosztami za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym w wysokości 100zł, jednak dotyczy to tylko określonych przypadków.